palyti

palyti
palýti 1. intr. iškristi lietui: Palijus lengva bus arti J.Jabl. Gerai, kad lietus palỹja: žiūrėk, kaip linai auga Jnšk. Nedaug tepalìjo, tik rasą padarė Ėr. Kad palyja, tada glitu ant kelio J.kurį laiką lyti: Kai pradėjo, tai da ir palìs Sdk. Kad tep sau palýtų kokią dieną ir apstotų! Pkn. 2. tr. įmerkti, sušlapinti lietui: Labai kelią palìjo – šlapia, neišvažiuosi Ėr. Lytus palìjo batvinius – visi išskendo Tv. 3. intr. lietumi įmirkti: Jeigu pavasaris ar ruduo, tiesusis kelias palijęs, papliuręs, vandens čia kartais net iki kelių, tai važiuoji, vis didesnį ir didesnį mesdamas vingį I.Simon. Dabar viskas palyna, supūna Pgr. \ lyti; antlyti; aplyti; atlyti; įlyti; išlyti; nulyti; palyti; perlyti; pralyti; prilyti; sulyti; užlyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • palyti — palýti vksm. Kai lietùs palỹja, tai vi̇̀skas gerai áuga …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palyti — ×pãlyti, ija, ijo (l. palić) 1. tr. kūrenti: Senė tą ugnį taip pãlija, kad gali ir suodys užsidegti Krp. 2. tr. rūkyti: Tėvas per visą vakarą pypkę pãlija Up. Ale i pãlija anie papirosus! Dr. 3. tr., intr. mušti, pliekti: Reikėjo pãlyti, kol …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palinti — ×pãlinti ( yti), ina, ino žr. palyti: 1. Pãlink nepalinęs – jei troba blogai pastatyta, kambary būs šalta Mžk. 2. Vyrai pypkius pãlina Brt. Pãlinau pãlinau papirosus, ir džiovą susigavau Mrj. 3. žr. palyti 4: Per visą dieną pãlinau (vežiau) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palytėti — palytėti, palỹti (pàlyti J, Vl, Krsn), ėjo tr. 1. truputį, nedaug paliesti: Nuostabus daiktas: žiūri – gražu, palyti – dailu, tik pradedi skaityti – visur suklumpi J.Jabl. Vikriai lipo gaisro kopėčiomis į pat stogo šelmenį, nesuskubdamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlyti — 1. intr. pereiti per ką lietui: Perlyja per stogą Prn. 2. tr. permerkti ką lietui: Mane kiaurai perlijo Vlkv. Bulbos da neperlytos (ne visai šlapios) Brb. Perlis bernelį iki paskutinės rumbelės V.Krėv. Parėjau parlytas, kad nė po nagu nesausa Jd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilyti — 1. intr. daug iškristi lietaus, daug palyti: Kada prilyja daug lietaus, pasidaro ant pievų balos BM224. Lydavo prilydavo – ka nė išbrist, nė išeit Jrb. 2. tr. lyjant pripildyti vandens: Lietus prilìjo klonis J. Prilytos balos Pš. 3. intr. lyjant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulyti — 1. intr. sumirkti, sušlapti lietuje: Ans sulìjo par lytų Slnt. Gyvoliai kuzda, dreba suliję Žem. Kilst iš jūros debeselis, sulys man šienelis KlpD37. Sulijo kelias, nebdulkės Lkž. 2. tr. sumerkti, sušlapinti lietuje: Mus sulijo, susnigo J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlyti — 1. intr. palyti, iškristi lietui: Būt gerai, kad ažlyt – lietaus reikia Ktk. Dabar kai ažlìjo, tai nor bulvelės augs Ds. Kad būt neužlìję, būčia galėjus grėbt Paž. Oi ir užlijo skaudus lietulis, oi ir užtemo tamsi naktelė TDrV160. | prk.: Jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlyti — (ž.) 1. intr. užlyti: Ka būt neantlìję, neantlìjusi, būt išdžiūvę rugiai Lnk. 2. tr. lietui sušlapinti: Antlìję rugiai gerai augs Lnk. lyti; antlyti; aplyti; atlyti; įlyti; išlyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulkinti — apdùlkinti 1. SD304, R, KI223 caus. apdulkėti 1: Dulkėmis apdùlkinai drabužius J. Ėjau vaikščiojau po rūtų darželį, tenai aš apdulkinau žalią vainikelį D115. Oi aš aplaistysiu sierą žemelę gailiom ašarėlėm, kad neapdulkintų mano motinėlės naujo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”